Witamy w BNL ministerstw


Dobre Wieści.
Jezus umarł za
twoje grzechy.


Armagieddon

Hollywood dała nam obraz Armagieddon jako całkowite unicestwienie z Ziemi.
Ale czy to prawda?


Paleontologia.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Zdrowy rozsądek, biblijna perspektywa o Dinosaurs.


Skala czas geologiczny.

Ewolucja.
- Teoria nie poparte danymi.

Co zapis kopalny pokazuje.


Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Czy jesteśmy banalny planeta, albo jest nasza planeta i jej pozycji wszystkich planowanych przez superior intelektu?


Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Kiedy Darwin zaproponował swoją teorię ewolucji, on myślał komórka był to bardzo prosta budowa.


Prawdziwy Mt Synaj.

Bóg zstąpił na górę i prorok otrzymał dziesięć przykazań napisane na kamiennych tablicach.

Prawdziwy Mt Synaj.

Czy był to przez apple?

Prawda o
grzechu pierworodnym.
Czy był to przez apple?


Te Siedem Pieczęci.

Tajemnica Jeźdźców
Apokalipsy.
(Te Siedem Pieczęci.)


Nadprzyrodzony Chmura.

„To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy,...
I mówiący: Gdzież jest obietnica przyjścia jego?..."

Ktoś zapytał Billy Graham nam pytanie ... „Jest Jezus przychodzi na chmurce lub na białym koniu?” Dobre pytanie. On myślał. Tedy odpowiadając "białym koniu". Tak jest obraz powrotu Chrystusa - do orzekania w panowania. Gdzie więc chmura zmieścić się w?

Nadprzyrodzony Chmura.


Misterium Chrystusa.

Kim jest ta osoba którą nazywamy Jezusa Chrystusa? Jaka jest tajemnica Boga?


Siedem epok Kościoła.

Kolejność liter by siedmiu Kościołów w Objawieniu CH2 i CH3 są proroctwem, reprezentujących epokach dziejów Kościoła.Normalny Co Biblia mówi o naszym wieku?


Bóstwo Wyjaśnione.

W Objawieniu Ch 1 Jezus jest przedstawiony jako „pierwszy i ostatni”, wszystko tego. Gdzie ma Ojciec i Duch Święty zmieścić się w?

Bóstwo Wyjaśnione.

The próbnej. Biorące wiadomość.
(PDF Angielski)

Dzisiejsza próbnej.
Bóg jest oskarżony o "Breach Obietnicy"
Naczelny Prokurator: Lucyfer.
Sędzia gości: Ty.
„Rozprawa sądowa”.


Księga Apokalipsy.

Księga Apokalipsy serii.


Quote...

Teraz do mojego tekstu, by przejść z powrotem do tego tematu, który pragnę z tego zaczerpnąć - te cztery słowa: Wyjaśnijmy „tam”. „Tam” - to najświętsze miasto na świecie, Jeruzalem. „Tam” - to najbardziej religijne miasto na świecie. Tam „oni” - najbardziej religijni ludzie na świecie w czasie religijnego święta, święta Paschy. „Tam”, najbardziej religijna miejscowość, najbardziej religijne miasto, ta największa ze wszystkich organizacji, która stoi na czele ich wszystkich. Tam „oni” - najbardziej religijni ludzie na świecie zgromadzili się ze wszystkich stron świata. Oni „ukrzyżowali” - uśmiercili najbardziej haniebną śmiercią, jaka istnieje, jaką człowiek może zostać uśmiercony; był nagi, zwleczono z Niego odzienie. „On - On wzgardził sromotą”. Oni Krucyfiks ma szmatę, otoczoną wokół Niego, lecz oni zwlekli Jego odzienie z Niego. To najbardziej haniebne! „Tam” - w największym religijnym mieście, „oni” - ci najbardziej religijni ludzie, „ukrzyżowali” - najbardziej haniebną śmiercią, „Go” - tą najdroższą Osobę.

William Branham -   Oskarżenie   63-0707M


Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od brata Branhama.