Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

Dobra novica.
Jezus je umrl za vaše grehe.

Boœje trojice pojasnil.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

   Je Pismo pravi...

Razodetje Jezusa Kristusa, ki mu Ga je dal Bog, da bi pokazal Svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Sporočil ga je po Svojem angelu Svojemu služabniku Janezu.

Ta je pričeval za Božjo Besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa: za vse, kar je videl.

Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem! Kajti čas je blizu.

Razodetje 1:1-3

Bog ima
mnogi naslova ...
ampak on ima samo
eno človeško ime,
in sl to ime
je Jezus.